Algemene voorwaarden Extreme Lan


Algemeen

De organisatie zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de beheerder van het gebouw / terrein, de directe omgeving en de organisatie geen last ondervinden van de deelnemer. De organisatie behoudt zich ten alle tijden het recht de deelnemer te verwijderen van het evenement zonder terugave van de entreeprijs, mocht het gedrag van de deelnemer hiertoe aanleiding geven.


Aanmelden

Bij het aanmelden voor een evenement c.q. deelname ervan gaat deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van de organisatie.


Betaling

Het entreegeld dient vooraf betaald te worden op rekening 3420.75.330 t.n.v. Extreme Lan te Middelharnis. Vergeet niet je naam en de naam van het evenement te vermelden. Vooraf betalen kan tot 1 week voor de Lanparty. De deadline voor annuleren is 4 weken voor aanvang van de Lanparty. Indien je na de eerder genoemde genoemde deadline niet hebt geannuleerd en wel hebt betaald wordt het geld niet teruggestort. De organisatie kan van bovenstaande regels afwijken, dit wordt per geval beoordeeld.


Leeftijd

Voor het evenement bestaat er geen minimale leeftijd. Dat wil zeggen, als je jonger dan 16 jaar bent, je toestemming van je ouders nodig hebt om op het evenement te mogen komen.


Rommel

De deelnemer dient zijn / haar eigen veroorzaakte rommel gemaakt tijdens deelname aan het evenement op te ruimen in de daarvoor bestemde afval containers / bakken / zakken.


Alcohol en drugs

Deelnemer is het verboden Alcohol en drugs mee te nemen naar het evenement. Tijdens het evenement worden alcoholische dranken verkocht. Bij overmatig en hinderlijk gebruik heeft de organisatie het recht deelnemer te verwijderen van het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs. Roken in de lanruimte is niet toegestaan. Roken kun je doen op de daartoe aangegeven plaatsen mits je het netjes houdt. Het reglement van de gehuurde lokatie staat altijd boven het reglement van Extreme Lan. Het roken van wiet of het gebruik van andere drugs is nergens binnen de Lanparty lokatie toegestaan.


Vernielingen

Deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor door hem / haar aangebrachte vernielingen aan alle spullen in / op aan en rondom het beschikbare gebouw / terrein waar het evenement plaats vindt. Deelnemers dienen zich aan het reglement te houden. Het reglement van de gehuurde lokatie gaat altijd voor.


Geluid

Het gebruik van koptelefoons is niet verplicht maar wel een aanrader. Speakers zijn dus toegestaan maar houd het volume wel op een aanvaardbaar niveau. Versterkers zijn niet toegestaan.


Andermans spullen

Zit NIET aan andermans computer/server zonder toestemming van de persoon waarvan deze apparatuur is. Dit zou je zelf ook niet leuk vinden.


Apparatuur

De bezoeker mag in geen enkel geval zelf aan het netwerk-materiaal (Glasvezel/switches/servers) komen. Is er een probleem, meld dit dan bij de organisatie. Er worden geen wijzigingen aan de netwerklayout gedaan zonder toestemming van de organisatie. Dit om netwerkproblemen van te voorkomen. Wij proberen zorg te dragen voor een goed draaiend netwerk.


Internet

De organisatie is niet verantwoordelijk voor de data die wordt uitgewisseld via ons netwerk. Wij leveren slechts de voorziening.
Geen gehack, geen genuke, geen (D)DOS attacks, geen BO!
Hacken = vertrekken.


Meenemen van eigen servers

Je mag je eigen server meenemen, er zijn wel een paar voorwaarden:
Je server kan waarschijnlijk niet bij je eigen tafel staan want je krijgt 1 1000Mbit poort voor je UTPkabel. Je kunt dus alleen je eigen pc kwijt. Het is ten strengste verboden met zelf meegebrachte hubjes/switches te spelen. Wanneer wij dit zien zullen we het desbetreffende apparaat in beslag nemen. (Na afloop van de Lanparty krijg je het weer terug).
De server kan dus bij de andere servers van het evenement neer worden gezet.


Andere Apparatuur

Het is niet toegestaan andere elektrische apparaten dan je eigen pc, monitor en eventueel speakers of een klein lampje mee te nemen. Broodroosters, frituurpannen, koffiezetapparaten e.d. zijn niet toegestaan. Er worden geen wijzigingen aan de stroomvoorziening gedaan zonder toestemming van de organisatie, dit om storingen te voorkomen.


Internet

De Organisatie geeft richtlijnen voor het gebruik van uitgaande datalijnen. Hieronder vallen zaken als via welke wijze toegang tot Internet verkregen kan worden en welke protocollen beschikbaar op Internet gebruikt mogen worden. Hacken en andere illegale activiteiten op het internet zijn niet toegestaan!


Eigen risico

Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door de organisatie, is volledig op eigen risico van de deelnemer. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verlies, diefstal of schade aan de computer of andere spullen van de deelnemer.


Vrijwaring

Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement.


Forum Reglement

Korte replies, zoals "mooi" of "inderdaad" en andere reacties in die richting zijn niet toegestaan. Probeer die iets krachtiger te omschrijven. Korte reactie's kunnen heel snel overslaan in off-topic reacties. Probeer korte reacties zo veel mogelijk mee te nemen in 'zinvolle' reacties.

Hou het ontopic. Bij constatering van offtopic materiaal word de poster verzocht deze post te verplaatsen, als hier geen gehoor aan gegeven wordt dan word de post verwijderd.


Wij behouden het recht deze regels te veranderen/aan te passen.
Bezoek aan de party, houdt in dat je akkoord gaat met deze regels.
©2010 Extreme Hardware